FONDS SPEELKWARTIER MAAKT BEWEGEN KINDERSPEL

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een gezonde toekomst vereist een gezonde leefstijl. Helaas leven we tegenwoordig in een wereld waarin het topsport lijkt om er een gezonde leefstijl op na te houden. Kinderen bewegen daardoor veel te weinig en zitten heel veel stil. Mogelijk hebben kinderen voor het eerst in de geschiedenis een kortere levensverwachting dan hun ouders. Dat moet veranderen. 

Enkele cijfers:

  • 15% - percentage te dikke kinderen in Nederland. De afgelopen 20 jaar is het aantal kinderen met overgewicht verdubbeld
  • 17% - percentage kinderen tussen de 4 en de 17 jaar dat aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen voldoet
  • 30.000 - aantal kinderen in Amsterdam met overgewicht, waarvan 2300 gevallen met morbide obesitas
  • 50% - percentage kinderen tussen de 4 en 11 jaar dat meer dan twee uur per dag besteedt aan televisie of Ipad
  • 8 - gemiddeld aantal uren per dag waarop kinderen stilzitten 

Innovatief onderzoek samen met kinderen

Fonds Speelkwartier is in het leven geroepen om het onderzoek naar jeugd en beweging naar een hoger plan te tillen – samen met de kinderen zelf. Het fonds is een samenwerking tussen hoogleraar Jeugd en Gezondheid Mai Chin A Paw van VUmc en Vondelgym's Speelkwartier. Samen met de kinderen gaan zij op zoek naar innovatieve manieren om de gezondheid van alle kinderen blijvend te verbeteren. Wij geven u graag twee sprekende voorbeelden die we uit het fonds hopen te financieren.

Just for Girls

Hoewel een gebrek aan beweging een probleem vormt voor kinderen uit alle gelederen, zien we dat kinderen uit gezinnen met een lage sociaal-economische achtergrond of van etnische minderheidsgroepen vaak extra moeite hebben met het halen van de beweegnorm, met name de meisjes. Om antwoord te krijgen op de vraag hoe we deze meisjes in beweging kunnen krijgen heeft Vondelgym’s Speelkwartier met steun van de gemeente Amsterdam meisjes geïnterviewd van verschillende basisscholen in Amsterdamse achterstandswijken. Aan de hand van de resultaten hebben zij vervolgens het Just for Girls beweegprogramma ontwikkeld, met als doel deze groep structureel in beweging te krijgen. Zowel de onderzoekers als de meisjes staan te trappelen om het programma te starten en te testen.

Jonge zitkampioenen

Kinderen brengen tegenwoordig veel tijd zittend door – op school, in de bakfiets en thuis achter de vele beeldschermen. Tot nu toe is er echter weinig bekend over de precieze gezondheidseffecten van al dat zitgedrag bij kinderen. Na hoeveel uur wordt zitten ongezond? Is af en toe opstaan beter, of moeten ze aan de fietsbureaus? Om deze vragen te beantwoorden wil Fonds Speelkwartier een experiment starten waarbij kinderen verschillende beweeg-zitpatronen krijgen opgelegd door het schoolmeubilair aan te passen. Met uw bijdrage kunnen er voor dit experiment bijvoorbeeld statafels, fietsbureaus of zitballen voor de scholen worden aangeschaft.

Bij voorbaat dank als u ons hierbij wilt helpen.

Prof. dr. Mai Chin A Paw - Hoogleraar Jeugd en Gezondheid - Voorzitter onderzoekslijn Jeugd en Gezondheid

Arie Boomsma - Presentator - Oprichter Vondelgym